Пред-свадебная съемка
Джонни и Джули

from cache
Time: 128.93105